Voorwaarden voor gebruik

Huurvoorwaarden Haus Servus


Hausservus.nl of hausservus.com (“de website”) is een website die eigendom is van Servus Vermietergemeinschaft (“de verhuurder”), en die ook door de verhuurder onderhouden wordt.


1. Boeken

1.1. Een boeking vindt plaats tussen de gast(en) (“de gast”) en de verhuurder.

1.2. Deze overeenkomst wordt gesloten zodat de gast(en) tijdens hun korte verblijf of vakantie gebruik kunnen maken van het huis (“het gehuurde”).

1.3. Een boeking wordt bevestigd zodra de gast de aanbetaling heeft gedaan op één van onze websites, of wanneer de verhuurder uitdrukkelijk en schriftelijk bevestiging heeft gegeven van de reservering.

1.4. Elke boeking die gedaan wordt, valt onder deze huurvoorwaarden.


2. Betaling

2.1 Vanaf het moment van reservering via de website, bestaat er een betalingsverplichting voor het gehele bedrag van de geboekte week/weken.


3. Verplichtingen van de verhuurder

3.1 De verhuurder is verplicht om de gast accommodatie en veiligheid te bieden, maar is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, dood, verloren of zoekgeraakte voorwerpen, of beschadiging van persoonlijke eigendommen.


4. Verplichtingen van de gast

4.1 De gast zal het gehuurde in dezelfde staat achterlaten als waarin het gehuurd werd op het gebied van onder andere hygiëne, de staat van het gehuurde, en de aanwezige spullen en meubels.

4.2 In het geval van gebreken tijdens de periode dat het gehuurde in gebruik is van de gast, zal de gast de verhuurder direct informeren. De verhuurder zal een reële prijs bepalen voor datgene dat niet meer in originele staat verkeert.

4.3 Het gehuurde is slechts bestemd voor vakantiegebruik of kortstondig gebruik. Illegale activiteiten in welke vorm dan ook (zoals bijvoorbeeld het organiseren van feesten, het veroorzaken van buitensporig geluidsoverlast in de buurt of roken in het gehuurde) zullen leiden tot onmiddellijke beëindiging van de boeking. Eventuele schade kan hierbij op de gast worden verhaald.


5. Onbeschikbaarheid van het gehuurde

5.1 Wanneer het gehuurde plotseling niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door sneeuwstormen, het weer, wateroverlast et cetera), zal de verhuurder proberen de gast alternatieve accommodatie te bieden. De gast krijgt het betaalde bedrag terug, maar er zal geen extra compensatie zijn.


6. Annuleringen

6.1 Wanneer er annulering plaatsvindt op welk moment dan ook door de gast, zal er geen terugbetaling plaatsvinden van het betaalde bedrag.

6.2 Als de gast uitsluitend een aanbetaling heeft gedaan, is de gast verplicht het verschil tussen de aanbetaling en de prijs van de volledige boeking te betalen, inclusief alle extra services die actief geselecteerd zijn tijdens de boeking.

6.3 Wanneer een boeking moet worden geannuleerd door geldende beperkingen opgelegd door de overheid en/of autoriteiten, is er sprake van een overmachtssituatie. In dit geval wordt er een voucher uitgegeven (een digitaal tegoed, uitgegeven door verhuurder) waarmee de gast een nieuwe boeking kan maken.

7. Huisdieren

7.1 Huisdieren zijn niet toegestaan in het gehuurde.

7.2 Zowel de verhuurder als de huisbewaarder kan de gast op de hoogte stellen van het verbreken van deze (of iedere andere) regel, en mag om deze reden de boeking per direct annuleren. Ook mag de verhuurder of de huisbewaarder de gasten verplichten het gehuurde eerder te verlaten dan in de boeking beschreven staat, zonder dat hier tegenover een financiële compensatie staat. Ook kan de verhuurder de gast verplichten een realistisch bedrag te betalen voor extra kosten, zoals bijvoorbeeld een extra intensieve schoonmaak na het toestaan van huisdieren in het gehuurde.


8. Toegang van verhuurder tot het gehuurde

8.1 De verhuurder of hun wettelijk vertegenwoordiger (zoals bijvoorbeeld Booking.com of Airbnb), is op ieder moment wettelijk toegestaan het gehuurde te betreden.


9. Belastingen

9.1 Alle prijzen zijn inclusief landelijke en/of lokale belastingen, tenzij dit los aangegeven staat.


10. Klachtenprocedure

10.1 Bij klachten informeert u zo snel mogelijk de verhuurder of huisbewaarder zodat de klacht behandeld kan worden.

10.2 Eventuele compensatie zal niet worden overwogen indien de klacht na het aflopen van de huurperiode wordt gecommuniceerd.


11. Data

11.1 Wanneer u meer wilt weten over het gebruik van uw data, bekijkt u dan ons Privacy Statement.


12. Juridisch

12.1 Alle klachten, claims en andere zaken die gedurende de huurperiode ontstaan, vallen onder het Nederlandse recht. De gast gaat ermee akkoord dat iedere onenigheid of zaak uitsluitend zal worden behandeld binnen het Nederlandse recht en onder de Nederlandse wet.